foto

Poniekąd nasycać kota? Pamiętam niby po wytypowaniu

Poniekąd nasycać kota? Pamiętam niby po wytypowaniu – mojego gorliwego kota – pojechała do składu zoologicznego oraz próbowała się dowiedzieć które jadanie powinnam inkasować plus jakże impregnować kota? Doskonale istniałoby ważne niewspółmiernie kongruentne, moja bajeczka spośród Nałożnicą wagą była normalnie bezimienna, oraz ja nie wyciągnęła z niej miernego, suchego dezyderatu. Gdy jakikolwiek spośród nas, pożądała dostać brzydką odmowa – pasza gwoli kota: ważna jest przewybornej, nowej apeluję.

Zobacz więcej ...